Вторник, 16 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за символиката на град Пещера - ГЛАВА І - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
НАРЕДБА за символиката на град Пещера - ГЛАВА І - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Печат Е-поща
Съдържание
НАРЕДБА за символиката на град Пещера
ГЛАВА І - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА ІІ - ЗНАМЕ НА ГРАД ПЕЩЕРА
ГЛАВА ІІІ - ГЕРБ НА ГРАД ПЕЩЕРА
ГЛАВА ІV - ПЕЧАТ НА ГРАД ПЕЩЕРА
ГЛАВА V - ПОЧЕТНА КНИГА НА ГРАД ПЕЩЕРА
ГЛАВА VІ - ЗВАНИЕ “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ПЕЩЕРА”
ГЛАВА VІІ - ГРАМОТА
ГЛАВА VІІІ - ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ГРАД ПЕЩЕРА /ПЛАКЕТ/
ГЛАВА ІХ - СИМВОЛИЧЕН КЛЮЧ
ГЛАВА Х - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Всички страници

ГЛАВА І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Настоящата Наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване и реда по връчване на символите на град Пещера, като административен център на Община Пещера.
Чл.2. Символите, обект на Наредбата, са:
1.     Знаме на град Пещера;
2.     Герб на град Пещера;
3.     Печат на град Пещера;
4.     Почетна книга на град Пещера;
5.     Звание “Почетен гражданин на град Пещера”;
6.     Грамота;
7.     Почетен знак на град Пещера;
8.     Символичен ключ на гр.Пещера.
Чл.3. Символите по чл.2, ал.1, 2 и 3 се изработват в единични оригинални екземпляри. Те са уникални и се съхраняват от Кмета на Община Пещера.
Чл.4./1/Удостояването на граждани и организации със символи по ал.6, ал.7 и ал.8 на чл.2 става от Кмета на Общината и Председателя на Общинския съвет.
/2/Предложения за удостояване със символите по предходната алинея се правят по чл.33, ал.1 от ПОДОСОА. 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216