Понеделник, 22 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за символиката на град Пещера - ГЛАВА ІІІ - ГЕРБ НА ГРАД ПЕЩЕРА
НАРЕДБА за символиката на град Пещера - ГЛАВА ІІІ - ГЕРБ НА ГРАД ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Съдържание
НАРЕДБА за символиката на град Пещера
ГЛАВА І - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА ІІ - ЗНАМЕ НА ГРАД ПЕЩЕРА
ГЛАВА ІІІ - ГЕРБ НА ГРАД ПЕЩЕРА
ГЛАВА ІV - ПЕЧАТ НА ГРАД ПЕЩЕРА
ГЛАВА V - ПОЧЕТНА КНИГА НА ГРАД ПЕЩЕРА
ГЛАВА VІ - ЗВАНИЕ “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ПЕЩЕРА”
ГЛАВА VІІ - ГРАМОТА
ГЛАВА VІІІ - ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ГРАД ПЕЩЕРА /ПЛАКЕТ/
ГЛАВА ІХ - СИМВОЛИЧЕН КЛЮЧ
ГЛАВА Х - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Всички страници

ГЛАВА ІІІ
ГЕРБ НА ГРАД ПЕЩЕРА
Чл.13. Гербът на град Пещера има щитовидна форма. В него са стилизирани характерните особености на града: крепост – древно и с крепост селище; пещера с пламък - многобройни пещери, свързани с една от най-правдоподобните хипотези за името на града; гори – туризъм, дърводобив и дървообработване; далекопровод – най-големият хидроенергиен възел на Балканите; зъбно колело – промишленост.
Чл.14. Гербът присъства като елемент от знамето и печата на град Пещера.
Чл.15. Гербът може да се тиражира в различни сувенирни варианти, да се отпечатва на хартия, да се уголемява или умалява при спазване съотношенията между отделните елементи в него, след получено писмено разрешение на Кмета на Община Пещера. 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216