Четвъртък, 30 Май 2024
Вие сте тук: Начало О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 -ПИ 56277.503.740
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 Gerb Peshtera izbor 2024  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 -ПИ 56277.503.740 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 от АП
Четвъртък, 25 Януари 2024г. 15:59ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул. “Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 1 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 62/24.01.2024 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна границите между УПИ ХІ-2382 /поземлен имот с идентификатор 56277.503.747 по КККР на гр. Пещера/ и УПИ VІІ-за религиозна дейност /поземлен имот с идентификатор 56277.503.740 по КККР на гр. Пещера/, кв. 167 по плана гр. Пещера по взаимно съгласие за покупко-продажба на 40 кв. м. След изменението площите на новообразуваните поземлени имоти са както следва: нов поземлен имот с идентификатор 56277.503.1030 /УПИ VІІ-За религиозна дейност/ – 619 кв. м.; нов поземлен имот с идентификатор 56277.503.1031 – 40 кв. м., който заедно с площта на съществуващия поземлен имот с идентификатор 56277.503.747 /321 кв. м./, съставляват УПИ ХІ-2382, кв. 167 по плана гр. Пещера.

Настоящата Заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр. Пазарджик.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

                   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул. “Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 1 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 62/24.01.2024 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна границите между УПИ ХІ-2382 /поземлен имот с идентификатор 56277.503.747 по КККР на гр. Пещера/ и УПИ VІІ-за религиозна дейност /поземлен имот с идентификатор 56277.503.740 по КККР на гр. Пещера/, кв. 167 по плана гр. Пещера по взаимно съгласие за покупко-продажба на 40 кв. м. След изменението площите на новообразуваните поземлени имоти са както следва: нов поземлен имот с идентификатор 56277.503.1030 /УПИ VІІ-За религиозна дейност/ – 619 кв. м.; нов поземлен имот с идентификатор 56277.503.1031 – 40 кв. м., който заедно с площта на съществуващия поземлен имот с идентификатор 56277.503.747 /321 кв. м./, съставляват УПИ ХІ-2382, кв. 167 по плана гр. Пещера.

                   Настоящата Заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр. Пазарджик.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069