Четвъртък, 30 Май 2024
Вие сте тук: Начало О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 -ПИ 56277.504.9634
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 Gerb Peshtera izbor 2024  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 -ПИ 56277.504.9634 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 от АП
Четвъртък, 25 Януари 2024г. 16:00ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 1 от АПК, чл. 131, ал. 2 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 59/24.01.2024 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ V-ГНС в кв. 186, УПИ V-ЖС в кв. 187 и улица с о. т. 820-819 по плана гр. Пещера, като за сметка на част от улица с о. т. 820-819 /участваща в поземлен имот с идентификатор 56277.504.9634 по КККР на гр. Пещера/ и част от УПИ V-ЖС в кв. 187 /съставляващ поземлен имот с идентификатор 56277.504.488 по КККР на гр. Пещера/ да се обособи нов УПИ XVIII-ЖС в кв. 187 с площ от 189 кв. м. Площта на УПИ V-ГНС в кв. 186 /съставляващ поземлен имот с идентификатор 56277.504.405 по КККР на гр. Пещера/ се увеличава със 72,00 кв. м. за сметка на улица с о. т. 820-819, която става улица-тупик. Квартал 186 се заличава и всички имоти се преномерират.
   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр. Пазарджик.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069