Неделя, 25 Фев 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Консултации за състава на СИК Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 23 Април 2009г. 12:20ч.

ЗАПОВЕД
№ 230
Гр.Пещера 22.04.2009 г.

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за изготвяне на предложение за назначаване съставите на секционни избирателни комисии (СИК) в община Пещера


Подписаният Стелиян Иванов Варсанов – Кмет на Община Пещера, в изпълнение на чл.15, ал.1 от ЗИЧЕПРБ и чл.44, ал.2 от ЗМСМА

ЗАПОВЯДВАМ:
Насрочвам консултация с представителите за община Пещера, Пазарджишки
избирателен район, упълномощени от централните ръководства на политическите партии и коалиции, представени в 40-то Народно събрание и/или имащи членове на Европейския парламент, както и на други партии и коалиции, за 11 часа на 27.04.2009 г. (понеделник), в заседателната зала на Общинска администрация гр.Пещера.
При провеждане на консултацията ще бъдат представени,

изслушани и обсъдени предложенията на упълномощените представители за състава на СИК в община Пещера, съобразени с разпоредбата на чл.16 от ЗИЧЕПРБ и Решение № ЕП-13/07.04.2009 г. на Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България. До участие в консултациите ще бъдат допуснати представители на партиите и коалициите от партии, упълномощени от централните ръководства чрез представляващите партиите или коалициите от партии лица.
Съобщаването на настоящата заповед на всички заинтересовани лица да се извърши по реда на чл.61, ал.2 и ал.3 от Административно-процесуалния кодекс.
Копие от настоящата заповед да се постави на информационното табло на Общинска администрация – гр.Пещера, да се обяви на интернет-страницата на Община Пещера и да се излъчи съобщение чрез радио “Пещера”.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Пещера г-жа Красимира Стоименова.К М Е Т : /П/
/СТ.ВАРСАНОВ/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069