Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обществено обсъждане на проект Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 24 Април 2009г. 16:04ч.

П О К А Н А
за обществено обсъждане на проект: “Ремонт и модернизация
на общинските учебни и детски заведения в Община Пещера”,който ще сe финансира от дългосрочен дълг от “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД

На основание чл.15, ал.1 във връзка с чл.14, т.4 и чл.4, т.1 от Закона за общинския дълг, каня гражданите на Община Пещера за обсъждане поемането на общински дългосрочен дълг за финансиране на междинни плащания по проект: “Ремонт и модернизация на общинските учебни и детски заведения в Община Пещера”.
Предназначение на проекта – да осигури подходяща и ......

рентабилна образователна инфраструктура чрез: ремонт и модернизация на общинските учебни и детски заведения с 12 подобекта, внедряване на мерки за енергийна ефективност, доставка на подходящо оборудване, подобряващо качеството на образованието и възпитанието на децата, подобряване достъпа на деца с увреждания и със специфични нужди, намаляване на необходимите средства за издръжка.
Стойност на проекта – 4 704 686.11 лв. – одобрена от УО на ОП “РР”. Искана сума за покриване на временен недостиг на средства, необходими за изпълнение на проекта между плащанията на Управляващия орган на ОП “Регионално развитие”– 1 000 000 лв.
Начин на финансиране и обезпечаване – “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД. Усвояване на кредита на траншове, съобразно исканията за плащане към УО на ОПРР. Обезпечаване – бъдещите вземания по договора за безвъзмездна помощ с УО и собствените приходи на общината.
Място и дата на провеждане на обсъждането – 08.05.2009 г. от 16:00 часа в залата на ОбС – Пещера, партерен етаж в сградата на ОА – Пещера, ул.”Дойранска епопея”, №17.
Място и време за свободен достъп до материалите – стая №15, І-ви етаж на ОА, всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа, до деня на обсъждането.
Лице за контакти – инж.Д.Данаилова – гл.експерт: “ПНМП”.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069