Четвъртък, 18 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Конкурси Списък на допуснати и недопуснати кандидати - Директор на общинска детска градина „Иглика”
Списък на допуснати и недопуснати кандидати - Директор на общинска детска градина „Иглика” Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

17.05.2024г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявения конкурс за длъжността: Директор на общинска детска градина „Иглика” гр. Пещера и като съобрази процедурата за допускане, на основание чл.14 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование, комисията по допускане обявява:

            Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

  • Допуска до следващ етап на конкурса следните кандидати:
    • Десислава Иванчева
    • Стоимена Жулева – Костадинова
  • Недопуснати кандидати - няма

Председател на Конкурсната комисия по допускане,

съгл. Заповед № 412/15.05.2024г. на

Кмета на Община Пещера:                        

Галина Стоянова,                /п/  

Секретар на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069