Четвъртък, 18 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Конкурси С Ъ О Б Щ Е Н И Е за дата, час и място на провеждане на конкурс
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за дата, час и място на провеждане на конкурс Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

20.05.2024г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за дата, час и място на провеждане на  конкурса за длъжността Директор” на общински детски градини на територията на община Пещераза ДГ «Сокола», ДГ «Слънчо» и ДГ «Иглика»

На основание чл. 16 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование комисията по допускане, обявява на допуснатите кандидати до конкурса следното:

Кандидатите следва да се явят на:

  • писмен изпит, който включва решаване на тест – на 28.05.2024г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17.

Допуснатите кандидати следва да носят документ за самоличност.

Председател на Конкурсната комисия по допускане,

съгл. Заповед № 412/15.05.2024г. на

Кмета на Община Пещера:                        

Галина Стоянова,             /п/

Секретар на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069