Четвъртък, 18 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Конкурси СЪОБЩЕНИЕ за класирането в проведената конкурсна процедура
СЪОБЩЕНИЕ за класирането в проведената конкурсна процедура Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

22.05.2024г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за класирането в проведената конкурсна процедура за длъжността Началник отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“ към Община Пещера

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/НПКПМДСл/ и въз основа на Протокол № 2 от 16.05.2024г. и окончателните резултати, получени при провеждането му, Конкурсната комисия, назначена със Заповед № 328/23.04.2024г. на Кмета на Община Пещера, обявява следното класиране:

  1. Силвия Връбчева

Председател на Конкурсната комисия: /п/

Гълъбина Карамитрева,

Заместник-кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069