Сряда, 06 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявяване на избирателни списъци Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 27 Май 2009г. 17:30ч.
З А П О В Е Д

№ 313
25.05.2009 год.

На основание чл.29, ал.1 от Закона за избиране на народни представители и чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация

З А П О В Я Д В А М :

1.В срок до 25 май 2009 година да се извърши обявяване на избирателните списъци на видно място в районите на съответните избирателни секции, а там където няма подходящи места, избирателните списъци да се поставят на сградата на Общинска администрация, както следва:

№ НА
СЕКЦИЯ
МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ МЯСТО ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1 НУ “Михаил Куманов” Бизнес център кв.”Луковица”

2 НУ “Михаил Куманов” Бизнес център кв.”Луковица”

3 ОУ”Любен Каравелов” Сградата на Общинска администрация ...........

4 ОУ”Любен Каравелов” ОУ”Любен Каравелов”

5 ОУ”Любен Каравелов” ОУ”Любен Каравелов”

6 ОУ”Любен Каравелов” ОУ”Любен Каравелов”

7 ОУ”Любен Каравелов” Сградата на Общинска администрация

8 Помещение – част от имот на джамийското настоятелство
Ул.Сабахатин Али”№6 Сградата на Общинска администрация

9 ОУ”Патриарх Евтимий” Сградата на Общинска администрация

10 НУ”Михаил Каролиди” Сградата на Общинска администрация

11 ОУ”Патриарх Евтимий” Сградата на Общинска администрация

12 ОУ”Патриарх Евтимий” Сградата на Общинска администрация

13 СОУ”Св.Климент Охридски” СОУ”Св.Климент Охридски”

14 СОУ”Св.Климент Охридски” СОУ”Св.Климент Охридски”

15 ПГ по ХВТ “Ат.Ченгелев” ПГ по ХВТ “Ат.Ченгелев”

16 НУ”Михаил Каролиди” Магазин за хранителни стоки на РПК на ул.”Ал.Стамболийски”

17 ОУ”П.Р.Славейков” Сградата на Общинска администрация

18 ОУ”П.Р.Славейков” Сградата на Общинска администрация

19 ОУ”П.Р.Славейков” ОУ”П.Р.Славейков”

20 ОУ”П.Р.Славейков” ОУ”П.Р.Славейков”

21 Бивш търговски обект в двора на МБАЛ “Проф.Д.Ранев”
Цех за обувки в кв.”Изгрев” (бивш магазин “Идеан”

22 Офиса на ОББ в кв.”Изгрев” Цех за обувки в кв.”Изгрев” (бивш магазин “Идеан”

23 НУ “Михаил Куманов” Кв.”Луковица”,
ул.”Свобода” , магазин на Асен Николов Йорданов

2.Кметът на кметство Радилово да определи със заповед местата за обявяване на избирателните списъци за избирателни секции 26 и 27 – Радилово. Заповедта да се сведе до знанието на жителите на село Радилово.
3.Кметът на кметство Капитан Димитриево да определи със заповед местата за обявяване на избирателните списъци за избирателна секция № 28 – Капитан Димитриево. Заповедта да се сведе до знанието на жителите на село Капитан Димитриево.
4.За обявяване на списъците, в с.Радилово и с.Капитан Димитриево да ми се докладва писмено с приложена справка за местата на поставянето.
5.За определените места за обявяване на избирателните списъци да се направят съобщения чрез местните медии и интернет-страницата на Общината.Копие от заповедта да се постави на Информационното табло на Общинска администрация.
Копие от настоящата заповед да се връчи на кметовете на кметства Радилово и Капитан Димитриево, началник отдел “ГРАО” в община Пещера за сведение и изпълнение.


К М Е Т :/п/
/С.ВАРСАНОВ/ 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069