Сряда, 06 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Консултации за състава на СИК Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 29 Май 2009г. 12:22ч.
ЗАПОВЕД

№ 318
Гр.Пещера 28.05.2009 г.

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за изготвяне на предложение за
назначаване съставите на секционни избирателни комисии (СИК) в община Пещера


Подписаният Стелиян Иванов Варсанов – Кмет на Община Пещера, в изпълнение на чл.18, ал.1 от Закона за избиране на народни представители и чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ЗАПОВЯДВАМ:

Насрочвам консултация с упълномощени представители на парламентарно представените партии и .......

коалиции по смисъла на §1, т.4 от Допълнителните разпоредби на Закона за избиране на народни представители и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент за 17:00 часа на 01.06.2009 г. (понеделник), в заседателната зала на Общинска администрация гр.Пещера.
При провеждане на консултацията ще бъдат представени, изслушани и обсъдени предложенията на упълномощените представители за състава на СИК в община Пещера, съобразени с разпоредбата на чл.14 от ЗИНП и Решение № НС-16/10.05.2009 г. на Централната избирателна комисия. До участие в консултациите ще бъдат допуснати представители на партиите и коалициите от партии, упълномощени от централните ръководства чрез представляващите партиите или коалициите от партии лица.
Съобщаването на настоящата заповед на всички заинтересовани лица да се извърши по реда на чл.61, ал.2 и ал.3 от Административно-процесуалния кодекс.
Копие от настоящата заповед да се постави на информационното табло на Общинска администрация – гр.Пещера, да се обяви на интернет-страницата на Община Пещера и да се излъчи съобщение чрез радио “Пещера”.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Пещера г-жа Красимира Стоименова.

К М Е Т : /п/
/СТ.ВАРСАНОВ/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069