Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед № 320 от 02.06.2009 год. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 02 Юни 2009г. 19:17ч.
ЗАПОВЕД

№ 320
Гр.Пещера 02.06.2009 г.


С цел опазване на обществения ред и осигуряване на условия за спокойно произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, на основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА

ЗАПОВЯДВАМ:

1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата на спиртни напитки от търговските обекти и заведенията за обществено хранене, и развлечения на територията на община Пещера през периода от 00.00 часа на 6 юни 2009 г. до 24:00 часа на 7 юни 2009 г.
2.ЗАБРАНЯВАМ провеждането на прояви на открито на територията.......

на община Пещера, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 6 и 7 юни 2009 г.
Въведените забрани не се отнасят за заведенията за обществено хранене и развлечения, в които ще се провеждат сватби, кръщенета или помени.
При констатирано неизпълнение на въведените забрани да се ангажира административнонаказателната отговорност на виновните лица.
Копие от настоящата заповед да се връчи на собствениците (управителите) на търговски обекти и заведенията за обществено хранене, и развлечения.
Заповедта да стане достояние на населението чрез съобщение по радио “Пещера”, да се постави на интернeт-страницата на Общината и на информационното табло.
Кметовете на с.Радилово и с.Кап.Димитриево да предприемат необходимите действия за своевременно уведомяване на собствениците (управителите) на търговски обекти и заведенията за обществено хранене, и развлечения на територията на съответните кметства.
Контрол по спазване на въведените забрани възлагам на началника на РУ на МВР гр.Пещера.

К М Е Т : /П/
/СТ.ВАРСАНОВ/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069