Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 03 Юни 2009г. 13:52ч.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отдел “ГРАО” при Община Пещера съобщава на гражданите, че съгласно чл.36а, ал.1 от Закона за избиране на народни представители , избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден, т.е. не по-късно от 20.06.2009 г.включително.
Искането се прави писмено в стая №1 на Общинска администрация-Пещера.
Съгласно чл.32, ал.2 от.........

Закона за избиране на народни представители всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до Кмета на Общината или на кметството.Подаването на заявления се прави не по-късно от 7 дни преди изборния ден, т.е не по-късно от 27.06.2009 г. включително.
Съгласно чл.36, ал.1-10 от Закона за избиране на народни представители удостоверения за гласуване на друго място се издават от Кмета на Общината или на кметството на избиратели, които предварително заявят, че няма да гласуват в секцията по постоянния си адрес най-късно до 20.06.2009 г.включително.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069