Четвъртък, 18 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Конкурси СЪОБЩЕНИЕ за класирането
СЪОБЩЕНИЕ за класирането Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

03.06.2024г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за класирането в проведената конкурсна процедура за длъжността Директор на Детска градина „Иглика“ гр. Пещера

На основание чл.95, ал. 3 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 34 от Наредбата № 16 от 1.07.2022г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование и въз основа на Протокол № 3 от 31.05.2024г. и окончателните резултати, получени при провеждането му, Конкурсната комисия, назначена със Заповед № 421/20.05.2024г. на Кмета на Община Пещера, обявява следното:

I. Окончателните резултати на кандидатите за длъжността Директор на ДГ „Иглика“ гр. Пещера

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от писмения изпит Резултат от събеседването, което включва и решаване на казуси, и защита на концепцията за стратегическо управление Окончателен резултат

Десислава Иванчева

38 10 48

 

II.Окончателно класиране за длъжността Директор на ДГ „Иглика“ – Пещера

  • Не класира кандидат за длъжността Директор на Детска градина „Иглика“ гр. Пещера.

Председател на Конкурсната комисия: /п/

Кръстина Андреева,

Председател на Конкурсната комисия

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069