Четвъртък, 25 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Пресконференция Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 09 Юни 2009г. 13:56ч.


Проект: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на град Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр.Пещера”.

На 10 юни 2009 г. от 11.00 часа в конферентната зала на х-л “Домейн Пещера” ще се проведе пресконференция за представяне на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на град Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр.Пещера”.
Основната цел на проекта за техническа помощ е ........осъществяването на ефективна и качествена подготовка на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Пещера”.
Предвидените дейности по проекта ще способстват за реализацията на главната стратегическа цел на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, а именно „Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура” и една от стратегическите цели на програмата, насочена към опазване и подобряване състоянието на водните ресурси.
Участие в пресконференцията ще вземат:
Стелиян Варсанов - Кмет на Община Пещера
Красимира Стоименова – Секретар на Община Пещера
Дафинка Семерджиева – Заместник-кмет на Община Пещера
Тодор Чолаков – Заместник-кмет на Община Пещера
Представители на бизнеса и НПО сектора в Община Пещера

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България”


 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069