Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Проведено обучение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 19 Юни 2009г. 19:17ч.


Проект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера”


В периода 01-03 юни се проведе изнесено обучение на екипа от 18 души, който реализира социалната услуга „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания” в Община Пещера. Техническият и експертен персонал на Дневния център, беше запознат с различни подходи при общуването с потребителите на социалната услуга, иновативни методи прилагани при работа с възрастни хора с физически увреждания, Закона за интеграция на хората с увреждания и Закона за защита на личните данни.

Обучението е част от проект „Дневен център за възрастни хора с .........

физически увреждания в Община Пещера”, който се реализира от Община Пещера в партньорство със Сдружение „Център за обучение и услуги”. Основна цел на проекта е да се подобри благосъстоянието и качеството на живот на възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера, потенциални клиенти на специализираните институции, чрез предоставяне на здравни, социални и образователни услуги в общността и подкрепа на техните семейства.
Проектът се реализира по Програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” на Министерство на труда и социалната политика, с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейската комисия.


“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”


Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069