Сряда, 06 Юли 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед № 413 от 25.06.2009 год. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 02 Юли 2009г. 15:58ч.
ЗАПОВЕД

№ 413
Гр.Пещера, 25.06.2009 г.


Във връзка с изборите за народни представители, насрочени за 5 юли 2009 г., с цел опазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно произвеждане на изборите, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА

ЗАПОВЯДВАМ:

1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и сервирането на спиртни напитки в търговските обекти и заведенията за обществено хранене на територията на община Пещера за времето от 6,00 часа до 20,00 часа на 5 юли 2009 г..
2.ЗАБРАНЯВАМ провеждането на прояви на открито на територията на община Пещера, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 4 и 5 юли 2009 г.
Въведените забрани ...........

не се отнасят за обществените заведения, в които ще се извършват семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета и тъжни обреди), както и за продажба на алкохолни напитки на едро.
При констатирано неизпълнение на въведените забрани да се ангажира административнонаказателната отговорност на виновните лица.
Копие от настоящата заповед да се връчи на собствениците (управителите) на търговски обекти и заведенията за обществено хранене, и развлечения.
Заповедта да стане достояние на населението чрез съобщение по радио “Пещера”, да се постави на интерент страницата на Общината и на информационното табло.
Кметовете на с.Радилово и с.Кап.Димитриево да предприемат необходимите действия за своевременно уведомяване на собствениците (управителите) на търговски обекти и обществените заведенията на територията на съответните кметства.

Контрол по спазване на въведените забрани възлагам на началника на РУ на МВР гр.Пещера.К М Е Т : /п/
/СТ.ВАРСАНОВ/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069