Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Община Пещера започва работа по нов проект Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 05 Август 2009г. 15:56ч.


Община Пещера започва работа по нов проект – Въвеждане на система за е-управление. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Наименование на проекта:
• Въвеждане на система за електронно управление

Място на изпълнение:
• Общинска администрация Пещера

Период на изпълнение:
• 12 месеца от юни 2009г до юни 2010г.

Обща цел на проекта:
• Създаване на система за електронно управление, което ще гарантира прозрачността на процесите и управлението и ще облекчи административното обслужване на гражданите и бизнеса в Община Пещера

Специфични цели:
• Въвеждане принципите на електронно управление при предоставяне на административни услуги и гарантиране прозрачност на административния процес
• Създаване на условия за облекчен достъп до услугите предоставяни от Община Пещера за представителите на уязвими групи хора с увреждания
• Намаляване бюрократичната тежест и подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса

Основни дейности:
• Дейност1: Проучване на най-добри.............

европейски практики и оценка на административната готовност на Община Пещера за въвеждане на система за електронно управление
• Дейност 2: Създаване на оперативна рамка и метод за изграждане на работеща система за електронно управление
• Дейност 3: Създаване на система за електронно управление включително осигуряване на достъп за уязвими групи и хора с увреждания
• Дейност 4: Внедряване, тестване и популяризиране на системата за електронно управление
• Дейност 5: Дейност за визуализация и публичност

Устойчивост на очакваните резултати:
• След приключване на Проекта продължава дейността в предоставяне на услуги, които ще са на качествено ново равнище и ще се подобри административния капацитет

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069