Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 12 Октомври 2009г. 11:32ч.


На 01.10.2009г. в Община Пещера стартира Проект BG051РО001-5.2.04-0170 „Социални услуги в помощ на възрастните хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 2”.
Ще се осигури трудова заетост на 13 лица за 10 месеца, които ще предоставятсоциални услуги на 26 самотно живеещи лица над 65 годишна възраст.
Проектът е на стойност 67 444,11 лв., а продължителността му е 12 месеца.
Във тази връзка Община Пещера съобщава, че на 14.10.2009г. от 10 часа в залата....

на Общински съвет – Пещера ще се проведе пресконференция за представяне на проекта.
Желаещите да кандидатствуват по проекта следва да подадат документи до 20.10.2009г. в Общинския център за услуги и информация на гражданите в Община Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 17.

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069