Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 26 Ноември 2009г. 12:53ч.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

С Ъ О Б Щ А В А

ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ПОДАЛИ В НОРМАТИВНО УСТАНОВЕНИЯ СРОК (31 ОКТОМВРИ) заявления за установяване на жилищните им нужди, но не попълнили коректно ДЕКЛАРАЦИЯ за семейно и имуществено състояние, имат възможност да го направят до 10.12.2009 г. включително.
Лицата, чиито декларации не ........

съдържат точни данни за гражданско, имотно състояние и жилищни условия няма да бъдат включени в картотеката за установяване на жилищните нужди. Същото се отнася и за лицата, които не отговарят на критериите за настаняване в общинско жилище.
Напомня, че наемателите на общински жилища са задължени да подадат същите декларации до 31.12.2009 г.
Образец на декларация по чл.8, ал.2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на ОбС – гр.Пещера може да бъде получен от Общинския център за услуги и информация на гражданите (ОЦУИГ), партерния етаж на Общинска администрация, гр.Пещера. Попълнените декларации се подават на същото място в указания срок.


от Общинска администрация
дирекция “ОСМП”

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069