Сряда, 27 Сеп 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Покана Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 07 Януари 2010г. 16:33ч.
ПОКАНА
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРА ЧРЕЗ ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

І. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА:

Настоящият идеен проект за обект “Реконструкция и модернизация на вътрешната водопроводна мрежа І етап с асфалтиране на улици на курорта Св. Константин” предлага техническо решение, обхващащо вътрешна водопроводна мрежа на летовището, като се има в предвид съществуващото положение на мрежата към месец май 2009 год.
Предвижда се подмяна на съществуващите азбестоциментови, стоманени и поцинковани улични водопроводи с нови, както и подмяна на всички сградни водопроводни отклонения. Реконструираната водопроводна мрежа се проектира и трасира според нормативните разпоредби и изисквания за разположение на уличните проводи.
Проектът е изпълнен въз основа на :
• Техническото задание на Възложителя – Община Пещера ;
• Норми за проектиране на водопроводни системи ;
• Противопожарни строително-технически норми ;
• Изисквания на Възложителя относно: икономичност, ефективност, нови технологии, с оглед покриване на цялото летовище и са взети предвид и трасетата на съществуващите водопроводни клонове;
• Оглед на място
• Съгласуване на съществуващата водопроводна мрежа с оператора „ВКС „ ЕООД гр.Пещера
• Наличен регулационен план на летовището с отделните вили и застрояването им.
• Наръчници по „ Водоснабдяване „
• Преасфалтиране на участъци
Общата стойност на обекта е..........

2 200 000 лева, включващо :СМР, стоителен и авторски надзор, работен проект , инфраструктурни устройствени планове и схеми.

ІІ.СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА
Стойност на обекта е до 2 200 000 лв.

ІІІ.НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ
Финансирането на проекта ще се осъществи чрез дългосрочен инвестиционен общински кредит от банкова институция.
Размер на кредита- 2 200 000 /два милиона двеста хиляди/ лева.
Валута на кредита – лева
Срок и начин на погасяване – 120 месеца, на равни месечни вноски, с 2 годишен гратисен период

ІV.НАЧИН НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
Обезпечаването на кредита е наличността по банковата сметка на Община Пещера.

V.ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕТО.
Дата и място на провеждане на обсъждането 18.01.2010г. 17.00ч. в залата на Общински съвет – гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17
Мястото за свободен достъп до материалите по проекта се определя стая № 6 на Общинска администрация от 10.00-12.00ч. 14.00-16.00ч. всеки работен ден и на Интернет страницата на Общината без ограничение.

Лице за контакти:
инж. Стоил Стоилов – директор на дирекция “ТСУ”
Росица Божуркина – директор на дирекция “БФ"
арх. Надя Грудева – гл. архитект 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069