Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Такса 'Битови отпадъци' Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 12 Януари 2010г. 12:54ч.
Уважаеми съграждани, собственици на недвижими имоти
на територията на Община Пещера,

На последното проведено за 2009г.заседание на ОбС-Пещера с Решение 437/29.12.2009г. бе одобрен размерът на такса ”Битови отпадъци” на територията на Община Пещера за 2010г.
Както и през изтеклата година размерът на такса ”Битови отпадъци” е в левове, пропорционално на данъчната оценка на недвижимите имоти и може да се заплати в Община Пещера – отдел “Местни приходи” или по банков път на четири равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи. На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5%.
Добра новина и облекчение за притежателите на недвижими имоти на територията на Община Пещера е, че за тази година, въпраки финансовата криза, размерът на такса ”Битови отпадъци” ще бъде по-нисък от предходната година:
1. За жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани в регулационните граници на гр.Пещера и лет.Св.Константин от 1,35 ‰ за 2009г. става 1,3 ‰ за 2010г.
2. За жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани в регулационните граници на с.Радилово и с.Кап.Димитриево от 3,9 ‰ за 2009г. става 3,7 ‰ за 2010г.
3. За незастроени имоти на ........

граждани в регулационните граници на гр.Пещера, с.Радилово и с.Кап.Димитриево от 0,8 ‰ за 2009г. става 0,6 ‰ за 2010г.
4. За нежилищни имоти на предприятия,включително фирми на ЕТ в регулационни граници от 10 ‰ за 2009г. става 7,4 ‰ за 2010г.
5. За нежилищни имоти на предприятия,включително фирми на ЕТ в изжънрегулационни граници, където не е организирано сметосъбиране и сметоизввозване от 3,5 ‰ за 2009г. става 2 ‰ за 2010г.
6. За жилищни и вилни имоти на предприятия,включително фирми на ЕТ регулационните граници на гр.Пещера, с.Радилово, с.Кап.Димитриево и лет.Св.Константин от 4 ‰ за 2009г. става 3,6 ‰ за 2010г.
Тази стъпка от страна на ръководството на Община Пещера има за цел да облекчи местното население и бизнеса в тежкия период на криза, в които се намира страната ни.

Призивът, който Общинска администрация отправя към всички Вас, жители на Община Пещера, предприемачи, търговци и гости на града и летовище "Свети Константин" е:Нека пазим чиста околната среда и природа, защото това е ключът за нашето добро здраве!
Напомняме Ви, че средствата, които могат да бъдат спестени за почистване на нерегламентирани сметища, за подновяване на изгорели контейнери от непредпазливо изхвърлена неизстинала жар от печките, както и от запалени отпадъци, благодарение на Вашето внимание и с Ваша помощ, биха могли да се насочат и използват за други дейности, които да подпомогнат развитието на Общината.
С общи усилия вярваме, че можем да постигнем един истински европейски стандарт за живот!


 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069