Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Мотиви за актуализация на Тарифата по чл.3, ал.1 от НОАМТЦУ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 14 Януари 2010г. 14:16ч.
Мотиви за актуализация на Тарифата – приложение към чл.3, ал.1 на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера
І. Причини за промяната – направени изменения във вътрешната нормативната база на общинския съвет – приети изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, от които са възникнали нови административни услуги и възникнали услуги от прилагането на Закона за управление на етажната собственост.
ІІ. Цели, които се поставят – унифициране на административните услуги с цел лесна ориентация на гражданите при ползването им. Да не се въвеждат в заблуждение ползвателите на административни услуги относно тяхната цена.
ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба – средства за огласяване на промените.
ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива – подобряване на административното обслужване, съответствие с постигнатия от общината стандарт за качество.
ПРЕДЛАГАНА ПРОМЯНА:
актуализация на Тарифата – приложение към чл.3, ал.1 на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера, като:
1. В Раздел пети......
– Такси за административно-технически услуги – общинска собственост след т.17 се добавят нови редове, както следва:

17 а. Заплащане на разликата между право на строеж върху застроена площ (ЗП) и разгъната застроена площ (РЗП) на вилна сграда на летовище “Свети Константин” 2% върху стойността на сделката
17 б. Разрешение за изграждане на укрепващи и/или благоустройствени елементи на летовище “Свети Константин” 15 лева
17 в. Учредяване право на строеж/ право на поставяне на гараж 2% върху стойността на сделката при ОПС 10.00 лв. при поставяне

На позиции 2, 8, 17 и 18 в същия раздел се коригира размера на административната такса с 2% върху стойността на сделката.

2. В Раздел седми – Административни услуги по други закони и кодекси се добавят следните редове:

5. Регистрация на сграда в режим на етажна собственост

безплатно


6. Регистрация на сдружение на собственици в сграда в режим на етажна собственост безплатно


 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069