Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 12 Февруари 2010г. 18:37ч.
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА
ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 23.10.2009 г. Кмета на Община Пещера подписа четири договора за отпускане на финансова помощ по Мярка 321- Основни услуги за населението и икономиката в селските райони на обща стойност 19 113 702,00 лв. с Държавен фонд “Земеделие”. Финансирането е в размер на 100%, като 80% се осигуряват от Европейския съюз и 20% от държавния бюджет на Република България.

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг,

каня местната общност на Община Пещера за ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Този дълг цели обезпечаването на авансовите плащания за реализирането на проектите , финансирани от ДФ “Земеделие” – Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., както следва :


1. Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Радилово, община Пещера, договор № 13/321/00749 от 23.10.2009 г. в размер на 5 852 936 лв., от които до 2 926 468,00 лв. за авансово плащане.

2. Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Капитан Димитриево и .........

изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с. Капитан Димитриево, община Пещера, договор № 13/321/00745 от 23.10.2009 г. в размер на 5 704 352 лв.,от които до 2 852 176,00 лв. за авансово плащане.

3. Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с. Радилово – северна част и с. Капитан Димитриево, община Пещера, договор № 13/321/00746 от 23.10.2009 г. в размер на 5 645 302 лв., от които до 2 822 651,00 лв. за авансово плащане.


4. Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с. Радилово – южна част , община Пещера, , договор № 13/321/00747 от 23.10.2009 г. в размер на 1 911 112 лв.,от които до 955 556,00 лв. за авансово плащане.

Проектите са на обща стойност 19 113 702 лв. със срок на изпълнение 30 месеца, но не по-късно от 23.04.2012 г.

Проектите включват изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Капитан Димитриево, реконструкция и рехабилитация на канализационнна и водопровдна мрежа в с. Капитан Димитриево и с. Радилово, Община Пещера.

Предвижда се дългосрочния общински дълг в размер до 10 512 536,10лв., представляващи 110 % от левовата равностойност на заявените авансови плащания. Общинският дълг ще бъде обезпечен с бъдещи вземания на община Пещера.

Общественото обсъждане ще се проведе на 18.02.2010 г. (Четвъртък) от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Пещера .


Лице за контакти:
инж. Стоил Стоилов – Директор на дирекция “ТСУ”
Кръстина Андреева – Главен счетоводител

С уважение,

Стелиян Варсанов

Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069