Четвъртък, 25 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Покана за обществено обсъждане Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 23 Февруари 2010г. 18:00ч.
П О К А Н А

За обществено обсъждане на проекти за План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за преструктурине на кв.124 , УПИ-III-Ж.С. по ПУП гр.ПЕЩЕРА.


На основание чл.22, ал.4 , във връзка с чл.22 ,ал.1 и чл.110 ,ал.4 от ЗУТ, каним гражданите на гр.Пещера и заинтерисованите лица за обсъждане на проекти за ПУП-ПРЗ за престуктуриране на:кв.124 , УПИ-III-Ж.С. по ПУП гр.Пещера.

Предназначение на проекта: Едноетажно пристрояване към съществуваща сграда –пл.№1947 и....

промяна на уличната регулацията между о.т.592 и о.т.593 .Място и дата на провеждане на обсъждането -09.03.2010 год. от 16,00 часа в залата на Об.съвет-Пещера, партерен етаж в сградата на ОА-Пещера ул.”Дойранска епопея”№17

Място и време за свободен достъп до материалите –стая №8 ,етаж 1 на ОА,всеки работен ден от 14,00 часа до 16,00 часа ,до деня на обсъждането.

Лице за контакти-арх.Надя Грудева-главен архитект на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069