Сряда, 06 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Покана за публично обсъждане Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 22 Март 2010г. 17:25ч.
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА
ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 05.02.2010 г. Кмета на Община Пещера подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: “Геозащитни съоръжения срещу поройни свлачища, намиращи се южно от урбанизираната територия на гр.Пещера” – Подобряване на физическата среда и превенция на риска на обща стойност 878 607,53 лв. Финансирането е в размер на 100% от държавния бюджет на Република България.

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг,

каня местната общност на Община Пещера за ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Този дълг цели обезпечаването......

на авансовите плащания за реализирането на проектите , финансирани от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., както следва :


“Геозащитни съоръжения срещу поройни свлачища, намиращи се южно от урбанизираната територия на гр.Пещера”

Проекта е на обща стойност 878 607,53 лв. със срок на изпълнение 19 месеца, но не по-късно от 05.08.2011 г.

Проекта включва изграждане на геозащитни съоражения срещу поройни свлачища, намиращи се южно от урбанизираната територия на град Пещера.

Общественото обсъждане ще се проведе на 29.03.2010 г. (Понеделник) от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Пещера .


Лице за контакти:
инж. Стоил Стоилов – Директор на дирекция “ТСУ”
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069