Четвъртък, 30 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Информация за развитие на проект Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 14 Юни 2010г. 12:05ч.


Информация за развитието на
Проект BG 051PO001-5.2.04-0170
“Социални услуги в помощ на възрастните хора”

На 01.10.2009г. в Община Пещера стартира Проект BG051РО001-5.2.04-0170 „Социални услуги в помощ на възрастните хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 2”.
Към 31.05.2010 г. е осигурена заетост на 13 лица, които предоставят социални услуги на 26.........

самотно живеещи лица над 65 годишна възраст. Общо 29 потребители са ползвали предоставяните услуги по проекта.
Седем “Социални асистенти” предоставят услугата социален асистент чрез помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква, осигуряване на компания чрез общуване, полагане на грижи за осигуряване на психическия комфорт на клиента, др.); -Административни услуги (съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа, др.); Медицински услуги (съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при необходимост, рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на лекарства, др.);
Шест “Домашни помощници” предоставят услугата домашен помощник чрез подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение; Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.); Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване, др. или придружаване до мястото на услугата); Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране); Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост; заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци; осигуряване на отоплителни материали; цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа; дребни технически ремонти; др.).
В периода 01.12.2009 г. – 31.05.2010 г. за потребителите на социалните услуги са изнесени различни беседи, проведени са културни мероприятия и чествания на празници.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069