Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 01 Юли 2010г. 13:09ч.
На основание чл.286, ал.4 ППЗСПЗЗ, община Пещера съобщава че е изготвен план на новообразуваните имоти по &4к ал.1 от ЗСПЗЗ , попадащи в поземлен имот №019005, м.”Копривец I и поземлен имот №019014, м.”Копривец”II по КВС землище Пещера и помощен план на ползвателите и бивши собственици по & 4к ал.1 ЗСПЗЗ за имоти:№012069,012066 ...... 012063,012057,012056,012016,012054,012052,012048,012038,012023,012020,012017,012006,012228,012133,012130,012126,012124,012104,012099,012096,012088,012084,012081,012075,0120787 м.”Узун Драгасия” по КВС землище Пещера област Пазарджик.Плановете на новообразуваните имоти по &4к ал.1 ЗСПЗЗ и придружаващата ги документация са изложени за разглеждане в сградата на Община Пещера в Заседателна зала на партерния етаж.
На основание чл.286, ал.5 ППЗСПЗЗ в 30 дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтерисованите лица могат да правят писмени искания и възражения с приложени документи за собственост по плановете и придружаващата ги документация до Кмета на Община Пещера област Пазарджик.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069