Четвъртък, 25 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Програма за ограничаване на специфичните миризми от производствената дейност на Биовет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 19 Юли 2010г. 18:12ч.
Утвърждавам: ............................
(А.Желязков)
Изпълнителен Директор
12.07.2010

Програма
за ограничаване на специфичните миризми от производствената дейност
на „Биовет“ АД Пещера

Цел:
Оценка на дейностите предизвикващи отделяне на специфични миризми и предприемане на
мерки за ограничаване на разпостранението им.
Основни дейности при които се отделят специфични миризми:
Изсушаване на продукти в:
Сушилна ИВК
Специфични миризми се отделят с изходящите газове от комина на сушилната. За
обезпрашаване на потока е монтиран ръкавен ............ филтър. Концентрацията на прахови частици е под 5
mg/Nm3. След обезпрашаване към потока изходящи газове с помоща на обезмирисителна инсталация
„Аерокс“ се включва дпълнителен поток озониран въздух, който предизвиква окисление на
въглевододродите, което премахва отделяните миризми.
Сушилна Анхидро
Специфичните миризми се отделят с изходящите газове от комина на сушилната. За
обезпрашаване на потока е монтиран скрубер. Концентрацията на праховите частици е под 5 mg/Nm3
Няма монтирано съоръжение за обезмирисяване. Специфичните миризми се появяват периодично.
Лентови сушилни
Специфичните миризми се отделят с изходящите газове от комините на сушилните. Няма
монтирано съоръжение за обезпрашаване на потока. Концентрацията на праховите частици е под 2
mg/Nm3. Няма монтирано съоръжение за обезмирисяване. Специфичните миризми се появяват
периодично.
Мерки за предотвратяване отделянето на специфични миризми:
Сушилна ИВК
Експлоатация на обезпрашителната инсталация на „Анхидро“ и на обезмирисителна
инсталация „Аерокс“ в съответствие с техническите изисквания.
Сушилна Анхидро
Започнат е основен ремонт и реконструкция на сушилна „Анхидро“. Предстои инсталиране на
нова скруберна инсталация, доставка и монтаж на обезмирисителна инсталация.
Срок : 30.06.2011 необходими средства: 3 000 000 Евро
Лентови сушилни
Основен ремонт и реконструкция на лентови сушилни. Подмяна на принципа на изсушаване
на продукта. Доставка и монтаж на система за оборотно използване на отработения въздух с
намалено изпускане на газови потоци към околната среда или обезмирисителна инсталация.
Срок : 30.12.2011 необходими средства: 1 500 000 Евро
Законова рамка
В Комплексно Разрешително 28/2005 дейноста на описаните по-горе съоръжения е описана и
разрешена, но те не са идентифицирани като източници на миризми. По тази причина в
инвестиционната програма на КР 28/2005 към тях не са поставени конкретни изисквания за
обезмирисяване на отделяните газови потоци.
В искането ни за промяна на условията на КР 28/2005 ( писмо с наш No 3384/23.06.2010) е
заложена промяната на Сушилна ИВК с включване на обезмирисителната инсталация на „Аерокс“.
С Уведомление за инвестиционно намерение (писмо наш No2579/14.5.2010) сме представили
В МОСВ информация за инвестиционното ни намерение по отношение на Сушилна Анхидро.
За предстоящите промени в „Лентови сушилни“ подготвяме Уведомление за инвестиционно
намерение, което ще бъде изпратено до МОСВ до края на м. Септември 2010 год.
Описаните мерки обхващат всички известни ни до момента източници на специфични
производствени миризми, усещани извън производствената площадка на „Биовет“ АД.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069