Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обяза за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 26 Юли 2010г. 13:16ч.
Община Пещера
ОБЯВЯВА:

1. Провеждане на публичен търг с явно наддаване на 19.08.2010 г. -14:00 часа в стая №5, І-ви етаж на ОА, гр.Пещера, ул. “Дойранска епопея” №5, за продажба на движими вещи – частна общинска собственост при следните начални тръжни цени:


година на придобиване

№ по ред

Наименование на ДМА

Пазарна оценка

(лева) без ДДС

1986

1

маса шлосерска

21

1973

2

бормашина пк 203

165

1980

3

струг с-8

790

1983

4

шмиргел с гъвкав вал

50

1994

5

диамант-зърно

63

1983

6

мултицет

21

1985

7

оборотомер

14

1988

8

ел.измерител рву-130

21

1988

9

комбиниран прибор

28

1988

10

ампер клещи

28

1988

11

редуктор

105

1988

12

вц мц кантар – 1000 кг.

330

1983

13

юнст-юс-5 за зъболекарски стол

1080

1983

14

шлайф машина (индия)

5040

2. Депозит за участие в......

търга:
2.1. За вещите с начална тръжна цена до 100 лева – 10 лева;
2.2. За вещите с начална тръжна цена над 100 лева – 10% от пазарната оценка.
3. Необходими документи за участие в търга:
3.1. Заявление по образец;
3.2. Документ за внесен депозит;
3.3. Удостоверение за актуално състояние или копие от регистрацията по ЕИК за лицата, регистрирани като търговци;
3.4. Удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата по чл.87, ал.6 от ДОПК;
3.5. Декларация за липса на данъчни и други задължения към Община Пещера.
4. Време за оглед на вещите – всеки работен ден до 18.08.2010 г. включително от 9:00 до 12:00 часа в ТПКИ “Братя Горови” Пещера.
5. Срок за внасяне на депозита и подаване на документи за участие в процедурата – до 17:00 часа на 18.08.2010 г. в ОЦУИГ – І-ви етаж на ОА.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069