Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Информация за развитие на проект Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 26 Юли 2010г. 16:16ч.


Информация за развитието на
Проект BG 051PO001-5.2.04-0170
“Социални услуги в помощ на възрастните хора”

На 01.10.2009г. в Община Пещера стартира Проект BG051РО001-5.2.04-0170 „Социални услуги в помощ на възрастните хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 2”.
Към 31.07.2010 г. е осигурена заетост на 13 лица, които предоставят социални услуги на 26 самотно живеещи лица над 65 годишна възраст. Общо 30 потребители са ползвали предоставяните услуги по проекта.
В периода 01.06.2010 г. – 31.07.2010 г. за потребителите на......

социалните услуги са изнесени различни беседи, проведени са културни мероприятия и чествания на празници.
На 21.05.2010 г. се проведе среща – тържество по случай деня на славянската писменост. Срещата бе проведена за потребителите на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”, чието здравословно състояние бе добро. Тържеството бе организирано от техните социални асистенти и домашни помощници. По време на тържеството бяха рецитирани стихове, посветени на празника и слушана музика.
На 22.06.2010 г. се проведе здравна беседа. Беседата бе проведена за потребителите на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”, чието здравословно състояние бе добро и техните асистенти и помощници и изнесена от Д-р Николай Пенев. По време на беседата потребителите бяха запознати с темата “Рискове и предпазване от високите летни температури”.


“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069