Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ОБЯВА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 28 Юли 2010г. 14:29ч.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до пет години на две помещения за стоматологичен кабинет с обща площ 32 кв.м., намиращи се на втория етаж в сградата на ‘‘Здравна служба’’ в село Радилово – публична общинска собственост, при следните условия:
1. Предложената от кандидатите месечна наемна цена трябва да бъде не по-малка 96 лева ( без ДДС ) месечно.
2. Класирането на участниците ще бъде извършено при следните критерии:...

2.1 К1 – предложена цена – 70 т.
2.2 К2 – предоставяне на здравни услуги на преференциални цени за лица в неравностойно положение – 30 т
3. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 27.08.2010 г. от 14.00 часа в стая № 5 на Общинска администрация - гр. Пещера ( І-ви етаж ).
4. Оглед на терена може да се извършва до изтичане на срока за закупуване на конкурсни документи след предварително заявяване в стая № 17 от 10.00 до 12.00 часа.
5. Конкурсна документация може да се закупи до 17.00 ч. на 20.08.2010 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на партерния етаж на сградата на Общинска администрация - гр. Пещера, срещу заплатена сума от 20 лева.
6. Депозит за участие в публично оповестения конкурс в размер на 10 лв. ще се внася в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж или по сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера до 17.00 часа на 26.08.2010 г.
7. Документите за участие в конкурса ще се приемат до 17.00 часа на 26.08.2010 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.
8. В конкурса могат да участват само лица, които имат придобита образователна квалификация – магистърска степен лекар или лекар по дентална медицина.
9. Задължителни документи за участие в конкурса са:
9.1 Диплома за завършено медицинско образование;
. 9.2. Заявление за участие по образец;
9.3. Документ за внесен депозит за участие в публично оповестения конкурс;
9.4. Документ за закупени конкурсни книжа;
9.5. Декларации по образец:
- декларация, че участникът няма задължения към фичически или юридически лица
- декларация, че участникът приема всички конкурсни условия.
9.6. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата;
9.7. Удостоверение от отдел ‘‘ Местни приходи ’’ към Община Пещера за липса на задължения;
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069