Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Уведомление за инвестиционно предложение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 29 Септември 2010г. 16:28ч.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с чл.4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Пещера УВЕДОМЯВА относно ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на “ЛИДЛ България” ЕООД & КО.КД за изграждане на ЕДНОЕТАЖЕН СУПЕРМАРКЕТ ОТ ВЕРИГАТА “ЛИДЛ” И ОТКРИТ ПАРКИНГ ЗА 142 АВТОМОБИЛА.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “ЛИДЛ България” ЕООД & КО.КД, гр. София
ОБЕКТ: ЕДНОЕТАЖЕН СУПЕРМАРКЕТ ОТ ВЕРИГАТА “ЛИДЛ” И ОТКРИТ ПАРКИНГ ЗА

142 АВТОМОБИЛА с разгъната застроена площ (РЗП) от 1516 кв.м
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ на площадката: община Пещера, гр. Пещера, кв.80, УПИ І – “КОО, Търговия и услуги”,
административен адрес : гр. Пещера, ул. “Стефан Караджа” № 4.
ПЛОЩ на площадката: 8 300 кв.м

Инвестиционното предложение не засяга Защитени територии по смисъла на чл.5 от Закона за защитените територии.
При реализацията на инвестиционното предложение се очакват потенциални въздействия в границите на допустимите, без трансграничен характер.
Комплексът ще представлява: Супермаркет, паркинг и трафопост, разработен за магазин по стандартите на “ЛИДЛ” и адаптиран към българските норми.
Производствени отпадъци от дейността не се очакват.
За битовите и строителни отпадъци при реализация на строителството се предвижда третиране само от фирми, притежаващи Разрешение за дейности с битови и строителни отпадъци по чл.37 от Закона за управление на отпадъците.
Обхвата на въздействие на инвестиционното предложение няма връзка и не засяга други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.


 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069