Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Секретар
Секретар на Община Пещера Печат Е-поща
Общинска Администрация - Инфо Общ.Администрация

Галина Стоянова – Секретар

Функции на секретаря на общината

дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им, деловодното обслужване, документооборота и общинския архив, дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване, разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица, организационно-техническата подготовка и провеждането на изборите и местните референдуми, обществен ред и сигурност, гражданска защита, регистрация на местните поделения  на вероизповеданията, настойничество и попечителство, образование, култура, младежки и социални дейности, програми за трудова заетост, социални услуги в общността (Домашен социален патронаж, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие), етнически и демографски въпроси,  спорт и туризъм, функция – здравеопазване.  Ръководи, координира и контролира дейността на екипите за управление на проекти.

Община Пещера, стая 4, ет.1

Eлектронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Приемен ден: всеки петък от 14.30 часа до 17.00 часа

 

 

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069