Събота, 28 Яну 2023
Вие сте тук: Начало Община Пещера Стратегически документи Общински планове
Общински планове Печат Е-поща
Община Пещера - Инфо Пещера

План за действие на общинските концесии на Община Пещера за периода 2022-2027 г.


 

Годишен план за паша за стопанската 2022г.- 2023г. за землищата на община Пещера


 

Годишен план за паша за стопанската 2021г.- 2022г. за землищата на община Пещера

 


План за интегрирано развитие на Община Пещера за периода 2021-2027г.

 


Актуализаран План за действие на Община Пещера /2014-2017 г./ за изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в Област Пазарджик 2012 – 2020

Приет с Решение № 255/28,02,2017г. на Общински съвет - Пещера

 


 

Общински план за развитие на Община Пещера за периода 2014 -2020г.

Програма за реализация

Предварителна оценка

Приет с Решение № 642/15.07.2014г. на Общински съвет - Пещера


 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ  2012 г.

Приет с Решение №722/27.05.2011г. на Общински съвет Пещера

 


 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ  2011 г.

Приет с Решение №702/29.04.2011г. на Общински съвет Пещера

 


 

План за развитие на Община Пещера 2007-2013

Настоящият план за развитие се изготви на база План за развитие на Община Пещера за периода 2000-2006 година. Планът представлява отправна точка за насочване на усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в Общината, за постигане на целите за развитие на Общината през този период. Съобразен е със ЗРР, НПР, НОПРР, РПР на ЮЦР, ЗОС, Областна стратегия за развитие, Общинска стратегия за енергийна ефективност (2005-2007 г.), Общинска стратегия за социално приобщаване на ромите (2004-2009 г.), Общинска програма за развитие на туризма (2003-2007 г.) и Програма за управление на дейностите по отпадъците (2005-2008 г.).

Приет с Решение №118/27.06.2008г.

 

 


 

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2010 – 2015 година в ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Приет с Решение №579/31.08.2010г. на ОбС-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069