Събота, 28 Яну 2023
Вие сте тук: Начало Община Пещера Стратегически документи Общински стратегии
Общински стратегии Печат Е-поща
Община Пещера - Инфо Пещера

 

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 г.

 


 

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2019 г.

 


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА 2016 – 2020г.

Приета с Решение № 104 от 26.05.2016 г. На Общински съвет Пещера

 


 

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2015 г.

Приета с Решение № 49 от 31.01.2012 г. На Общински съвет Пещера

 

 


 

Стратегия за опазване на културното наследство в Община Пещера 2011 – 2016 г.

Приета с Решение №8/25.11.2011г. на Общински съвет Пещера

 

 


 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА 2011 – 2015

Приета с Решение №702/29.04.2011г. на Общински съвет Пещера

 

 


 

Стратегия за социална политика на Община Пещера 2006-2013

Настоящият документ представя развитието на социалната политика в Община Пещера за периода 2006-2013 г. и дефинира необходимостта от определяне на задачите и насочване на усилията на местната власт, НПО и местната общност към разрешаване на нарастващите потребности на жителите на Общината от социални услуги и подкрепа.

Приета с Решение №439/31.05.2006г. на Общински съвет Пещера

 


 

Стратегия за превенция на престъпността и намаляване на противообществените прояви и престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни в Община Пещера 2007-2013 г.

Главната цел на Стратегията e превенция на престъпността и намаляване на противообществените прояви и престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни, в съответствие с принципа за най-добрия интерес на детето, включващ както правата така и отговорностите на децата.

Приета с Решение №626/31.05.2007г. на Общински съвет Пещера

 


 

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2008-2018

Приета с Решение №223/28.11.2008г. на Общински съвет Пещера

 


 

Стратегия за управление на общинската собственост

Приета с Решение № 289/ 27.03.2009г. на Общински съвет Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069