Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заседание на Комисията за детето към Община Пещера Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 23 Септември 2009г. 20:17ч.

РЕЗЮМЕ ОТ ПРОТОКОЛ №1
от
Заседание на Комисията за детето към Община Пещера

Днес 23.09.2009 г. в заседателната зала на Община Пещера се състоя заседание на Комисията за детето към Община Пещера.
Заседанието откри и ръководи секретарят на Комисията -  Али Чешмеджиев, който води и протокола на заседанието.
На заседанието присъстваха следните членове на Комисията:
1.    Ружа Стоянова – Директор на дирекция “Образование” – гр. Пещера.;
2.    Николай Гълъбов – Директор на дирекция “Социално подпомагане” – Пещера.;
3.    Галина Стоянова – Началник отдел “Закрила на детето” при дирекция “СП” – Пещера.;
4.    Иван Станкинов – Инспектор “Детска педагогическа стая” при РУ на МВР – гр. Пещера.;
5.    Виктория Пенева – Заместник председател на Общински съвет на Български червен кръст - Пещера.;
6.    Дафинка Шопова – Директор на Дневен център за деца и младежи с увреждания – Пещера.;
7.    Мария Чешмеджиева – Управител на кризисен център – Пещера.;
8.    Пипина Кълвачева – Директор на СОУ “Св. Климент Охридски” – гр. Пещера.;  
9.    Величка Василева – Директор на ОУ “Любен Каравелов” – гр. Пещера.;
10.    Димитрийка Ламбрева – Директор на ОУ “Петко Рачов Славейков” – гр. Пещера.;
11.    Виолета Паева – Директор на НУ “Михаил Куманов” – гр. Пещера.;

Заседанието премина при следния дневен ред:
1.    Приемане на Правилник за структурата, организацията и дейността на Комисията за детето към Община Пещера.
2.    Разглеждане на социален доклад, относно  кандидатстване на Росица Русенова за приемно семейство и даване предложение за утвърждаване или отказ.
3.    Разни.

С единодушие бяха взети следните решения:
Решение 1: Комисията за детето приема Правилник за структурата, организацията и дейността на Комисията за детето към Община Пещера.

Решение 2: Комисията за детето дава съгласие да бъде утвърдена г-жа Росица Русенова за приемно семейство и упълномощава секретаря на Комисията да изготви предложение за утвърждаване.
Срок: 29.09.2009г.
Отговорник: Секретар на Комисията за детето.

Решение 3: Комисията за детето приема г-жа Карамфилка Вранчева – Мл. специалист «СД» в Община Пещера за технически сътрудник.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069