Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера ПРОЕКТИ RuralYouthFuture
RuralYouthFuture

ruralyouthfuture logoRuralYouthFuture Печат Е-поща
Проекти - RuralYouthFuture
   От 1-ви март 2023 г. стартира проект RuralYouthFuture „Подобряване ролята на младежките политики за устойчиво развитие на селските региони“, съ-финансиран от програма Интеррег Европа 2021-2027 и с продължителност от 4 години.

   Кризата с COVID19 оказа голямо влияние върху живота на младите хора. Увеличаването на нивата на безработица от 2020 г. е по-осезаемо за младите хора, отколкото за други възрастови групи. Пандемията също така постави и няколко предизвикателства, като нови форми на работа, базирани на дигитални методи, създавайки повишено търсене на нови умения и компетенции. Този нов сценарий представлява голямо предизвикателство във все по-обезлюдяващите се селски райони и райони със застаряващо население, където младите хора са в неравностойно положение по отношение на професионалното обучение, цифровите умения и възможностите за работа.

   Проект RuralYouthFuture има за цел да подобри ефективността на политиките за младежка заетост, подпомагайки по този начин устойчивото развитие на селските райони. Ще бъдат разгледани шест политически инструмента на общинско, регионално и национално равнище, за да се посрещне общото предизвикателство: да се отговори на нуждите на младите хора в малките европейски общини, като се намали неравенството с връстниците им от градовете и се противодейства на застаряването и нарастващото обезлюдяване. Ще бъдат споделени различни подходи чрез междурегионални дейности за обмен на опит с цел разработване на общи решения. В това партньорство са включени публични органи, публични институции и организации с нестопанска цел от 7 държави (Испания, България, Словения, Латвия, Португалия, Естония и Белгия), представляващи широк спектър от дейности. Те ще търсят адекватни и устойчиви решения за намаляване равнищата на младежката безработица и ще насърчават достъпа до нови възможности, и по-специално дигиталните умения и нови форми на работа, произтичащи от пандемията. Това ще бъде ключов елемент за стимулиране развитието на селските райони, както и за задържане и привличане на млада и квалифицирана работна ръка в селските райони. Планираните дейности за обмен на знания и опит също така ще повишат капацитета на екипите, създаващи политики, свързани с програмите и инициативите за младежка заетост в селските райони, за да останат младите хора в своите райони, избягвайки неравенството и изтичането на мозъци, с повече възможности за работа и по-добри условия на труд.

   От българска страна, пилотна община ще бъде Община Пещера, която ще инициира местни дебати по темата, чрез организиране на група от заинтересовани лица от Общината и региона на Област Пазарджик, а като технически партньор, ще се включи сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Център за устойчивост и икономическо развитие“.

   В следващите етапи на проекта ще бъде публикувана допълнителна информация относно предстоящите събития по проекта, включително официалния сайт, резултати и полезна информация достъпна за всички заинтересовани лица.
 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069