Понеделник, 20 Май 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.610-0060
BG06RDNP001-19.610-0060

BG06RDNP001 19.610 0060Информационна среща на 16.05.2023 Печат Е-поща
Проекти - BG06RDNP001-19.610-0060

610 0060

На 16.05.2023 г. от 9:30 ч. в залата на Общински съвет – Пещера ще се проведе информационна среща на тема "Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегия за ВОМР".
Срещата е отворена за всички желаещи да присъстват.
Информационните срещи се провеждат в изпълнение на Административен договор № РД50-102/29.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0060 „Прилагане на подготвителни дейности от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на територията на Община Пещера“, процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 
Покана за конференция на 15.05.2023 Печат Е-поща
Проекти - BG06RDNP001-19.610-0060

610 0060

На 15.05.2023 в 17:30 ч. ще се проведе информационна конференция във връзка със сключен Административен договор № РД50-102/29.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0060 „Прилагане на подготвителни дейности от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на територията на Община Пещера“, процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта са:
• Популяризиране на процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие;
• Обучение на местни лидери и заинтерисовани страни;
• Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, която включва консултиране на местната общност във връзка с подготовката нта стратегията;
• Проучвания и анализи на територията;
• Създаване и поддържане на електронна страница;
• Закупуване на оборудване.

По проекта се предвижда да бъде създадена местна инициативна група (МИГ) на териториите на общините Пещера и община Брацигово.
Със създаването на МИГ ще бъдат предприети редица мерки за създаване на Стратегия за местно развитие, чрез включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за Водено от общностите местно развитие, както и за подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегията на територията на община Пещера и община Брацигово.
Разработването на стратегията предопределя изпълнението на проучвания и анализи на територията, които ще допринесат продуктивно за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ на местно ниво.
По проекта се предвиждат обучения на местни лидери и заинтересовани. С изпълнението на предвидените анализи, проучвания и обучения, ще бъде създадена стратегия за развитие на региона, която ще бъде популяризирана чрез редица информационни събития и средства за информация и комуникация.

 
« НачалоПредишна12345678СледващаКрай »

Страница 8 от 8


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069