Неделя, 20 Юни 2021
Вие сте тук: Начало е-Община Административни Услуги по селско стопанство, екология и земеползване

Административни услуги–селско стопанство, екология и земеползване

1 ССЕЗ 1 - ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА НАСОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ 3303
2 ССЕЗ 2 - Издаване на позволително за ползване на лечебни растения 3440
3 ССЕЗ 3 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ,ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ КАСТРЕНЕ НА ПЛОДНИ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ 3769
4 ССЕЗ 4 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕИ ИЗКОРЕНЯВАНЕ ДО 5 ДЪРВЕТА И ДО 1 ДКА ЛОЗЯ В СЕЛСКОСТОПА 3511
5 ССЕЗ 6 - Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства 3444
6 ССЕЗ 7 - Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър 5247
7 ССЕЗ 8 - ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ИМОТ 3248
8 ССЕЗ 9 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИE ЗА ВПИСВАНЕВ РЕГИСТЪРА НА ЛИЦА, ПРЕДСТАВИЛИ РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА УПРАЖ 4413
9 ССЕЗ 10 - РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 3693
10 ССЕЗ 11 - ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК 4471
11 ССЕЗ 12 - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАРШРУТ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 3658
12 ССЕЗ 13 - ЗАВЕРКА НА АНКЕТНИ ФОРМУЛЯРИ КЪМ АНКЕТНА КАРТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 3395
13 ССЕЗ 14 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ОКАСТРЯНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ ДЕКОРАТИВН 2868
14 ССЕЗ 15 - ИЗМЕРВАНЕ, КУБИРАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИЯ ФОНД 2527
15 ССЕЗ 16 - ДЕКЛАРИРАНЕ НА КУЧЕ 2829


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069