Вторник, 25 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Административно-технически услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра

Административно-технически услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
21 ТСУ 7 - Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство 3549
22 ТСУ 8 - Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл. от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ 5391
23 ТСУ 10 - Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот 4265
24 ТСУ 13.1 - Одобряване на схема върху частен имот 2622
25 ТСУ 13a - Издаване на разрешение за поставяне на рекламно информационни елементи 2361
26 ТСУ 12 - Заверка на копие от документ, съхраняван от дирекция “ТСУ” 2723
27 ТСУ 14 - Издаване на разрешение за строеж 2927
28 ТСУ 15.2 - Издаване на разрешение за строеж на огради 8009
29 ТСУ 16 - ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, КОЕТО Е ИЗГУБИЛО ДЕЙСТВИЕТО СИ ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СР 4933
30 ТСУ 18 - Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж 2636
31 ТСУ 19 - Изготвяне оценка за съответствие по чл.142,ал.6,т.1 от ЗУТ 4811
32 ТСУ 21 - Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища 2611
33 ТСУ 22 - Право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд имот 3622
34 ТСУ 24 - СЪГЛАСУВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 2842
35 ТСУ 25 - СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 2858
36 ТСУ 27 - ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ 3068
37 ТСУ 28 - Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план 2743
38 ТСУ 30 - Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на строеж 3528
39 ТСУ 31 - Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация 2904
40 ТСУ 33 - Попълване /поправка/ на кадастрален план 4541
 
« НачалоПредишна123СледващаКрай »
Страница 2 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216