Понеделник, 29 Май 2023
Вие сте тук: Начало Общински съвет Комисии

Постоянни и временни комиси на Общинския съвет

Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни комисии.

Постоянните и временните комисии имат за задача:
1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление
Общински Съвет - Комисии

Състав - 9 члена

Председател: Стефан Иванчев
Членове:

1. Фаня Иванова
2. д-р Николай Пенев
3. д-р Ганка Василева
4. Илиян Петров
5. Инж.Красимир Киров
6. Николай Зайчев
7. Нина Якофова
8. Апостол Мадин

 

 
ПК по общинска собственост и европейски програми
Общински Съвет - Комисии

Състав - 9 члена

Председател: Венцислав Личев
Членове:
1. Апостол Мадин
2. Стоян Радин
3. Атанас Янев
4. Неделчо Рядков
5. Николай Рядков
6. Инж. Красимир Киров
7. Николай Зайчев
8. Хюсеин Дурмуш

 
ПК по здравеопазване и социална политика
Общински Съвет - Комисии

Състав - 9 члена

Председател: д-р Жечка Ташева
Членове:
1. Стоян Радин
2. Атанас Янев
3. д-р Ганка Василева
4. д-р Цветанка Лепарова
5. д-р Лиляна Кавръкова
6. д-р Николай Пенев
7. Хюсеин Дурмуш
8. Борис Гаджев

 
ПК по просвета, култура, спорт и туризъм
Общински Съвет - Комисии

Състав - 9 члена

Председател: Нина Якофова
Членове:
1. Фаня Иванова
2. д-р Жечка Ташева
3. Георги Стоилов
4. Венцислав Личев
5. Николай Рядков
6. д-р Лиляна Кавръкова
7. Севгин Фейзула
8. Борис Гаджев

 
ПК по бюджет и финанси
Общински Съвет - Комисии

Състав - 9 члена

Председател: Стоян Радин
Членове:
1. Фаня Иванова
2. Неделчо Рядков
3. Георги Стоилов
4. Николай Рядков
5. инж. Красимир Киров
6. Николай Зайчев
7. Севгин Фейзула
8. Стефан Иванчев

 
ПК по териториално и селищно устройство
Общински Съвет - Комисии

Състав - 9 члена

Председател: Георги Стоилов
Членове:
1. Венцислав Личев
2. Неделчо Рядков
3. Апостол Мадин
4. Нина Якофова
5. Илиян Петров
6. д-р Цветанка Лепарова
7. Хюсеин Дурмуш
8. Стефан Иванчев

 
ПК по опазване на околната среда, селско и горско стопанство
Общински Съвет - Комисии

Състав - 9 члена

Председател: Атанас Янев
Членове:
1. д-р Жечка Ташева
2. д-р Ганка Василева
3. д-р Цветанка Лепарова
4. д-р Лиляна Кавръкова
5. д-р Николай Пенев
6. Севгин Фейзула
7. Илиян Петров
8. Борис Гаджев

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069