Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Общински съвет Комисии ПК по общинска собственост и европейски програми ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА
ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА


Дневен ред април 2024г. - 17.04.2024 г. 17:30 ч. Печат Е-поща
ПК по общинска собственост и европейски програми - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Д-ОБС- 67/15.04.2024г Отчет за дейността на „ВКС" –ЕООД - гр. Пещера за 2023 година.
Докладва:Васил Батаклиев, ВрИД Управител на „ВКС" ЕООД гр. Пещера
Д-ОБС- 68/15.04.2024г Отчет за дейността на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура" гр. Пещера за 2023г.;
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Георги Смилянов Директор на ОП"Чистота и поддържане на общинската инфраструктура";
Д-ОБС- 69/15.04.2024г Отчет за дейността на ОП „ Паркинги и пазари" за 2023г.;
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,Георги Дачев , Директор на ОП „ Паркинги и пазари"
Д-ОБС- 70/15.04.2024г Отчет за дейността на ОП „Обредни дейности" за 2023г.;
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Георги Делев , Директор на ОП „Обредни дейности"
Д-ОБС- 71/15.04.2024г Отчет за дейността на „Автобусен транспорт- Пещера" ЕООД.
Докладва: Васко Тилев , ВрИД Управител „Автобусен транспорт- Пещера" ЕООД.

Д-ОБС- 72/15.04.2024г Приемане отчет на бюджета на община Пещера за 2023 година и доклад за общинския дълг.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

 
Дневен ред март 2024г. - 20.03.2024 г. 17:30 ч. Печат Е-поща
ПК по общинска собственост и европейски програми - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Д-ОБС-41/11.03.2024г.
Поемане на кредит от финансова институция за нуждите на ВКС ЕООД гр. Пещера
Докладва: Васил Батаклиев –ВрИД Управител на „ВКС"ЕООД

Д-ОБС-42/12.03.2024г.
Поемане на дългосрочен кредит от финансова институция за нуждите на „ Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД гр. Пещера
Докладва: Васко Тилев –ВрИД Управител на „Автобусен транспорт - Пещера"ЕООД

Д-ОБС -52/15.03.2024г. Изграждане на трасе за кабелна линия, захранваща битова сграда в поземлен имот с идентификатор 56277.1.1046.1 по КККР на гр. Пещера, местност "Голяма страна", гр. Пещера
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Община Пещера.

Д-ОБС -53/15.03.2024г. Провеждане на публичeн търг с явно наддаване за отдаването под наем на терен за зарядна станция за електрически автомобили.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов- Гл. специалист «Общинска собственост, наеми».

Д-ОБС -54/15.03.2024г. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на търговски обекти.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов- Гл. специалист «Общинска собственост, наеми».

Д-ОБС -55/15.03.2024г. Приемане на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура" гр. Пещера
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Георги Смилянов- директор на ОП"ЧПОИ"


Д-ОБС -57/15.03.2024г. Даване на съгласие Община Пещера да кандидатства с проектно предложение: „Повишаване на енергийната ефективност на системите за външно осветление в с. Радилово и с. Капитан Димитриево, община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева – Началник отдел ЕФОП


Д-ОБС -46/14.03.2024г. Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2023-2027г.
Докладва: Васил Филев- Председател на Общински съвет- Пещера

Д-ОБС -47/14.03.2024г.

Избор на Заместник председател на Общински съвет- Пещера.
Докладва: Васил Филев- Председател на Общински съвет- Пещера

 
Дневен ред извънредно заседание февруари 2024г. Печат Е-поща
ПК по общинска собственост и европейски програми - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Дневен ред извънредно февруари 2024г.

Продължение...
 
Дневен ред февруари 2024г. Печат Е-поща
ПК по общинска собственост и европейски програми - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Дневен ред февруари 2024г.

 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069