Петък, 19 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Общински съвет Комисии ПК по териториално и селищно устройство ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА
ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА


Дневен ред април 2024г. - 17.04.2024 г. 17:30 ч. Печат Е-поща
ПК по териториално и селищно устройство - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Д-ОБС- 72/15.04.2024г Приемане отчет на бюджета на община Пещера за 2023 година и доклад за общинския дълг.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

 
Дневен ред март 2024г. - 19.03.2024 г. 18:00 ч. Печат Е-поща
ПК по териториално и селищно устройство - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Д-ОБС -44/14.03.2024г. Приемане на Отчет за 2023г. по изпълнение на мерките от Регионална програма за управление на отпадъците за регион Пазарджик за периода 2021-2028г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост "

Д-ОБС -52/15.03.2024г. Изграждане на трасе за кабелна линия, захранваща битова сграда в поземлен имот с идентификатор 56277.1.1046.1 по КККР на гр. Пещера, местност "Голяма страна", гр. Пещера
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Община Пещера.

Д-ОБС -53/15.03.2024г. Провеждане на публичeн търг с явно наддаване за отдаването под наем на терен за зарядна станция за електрически автомобили.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов- Гл. специалист «Общинска собственост, наеми».

Д-ОБС -46/14.03.2024г. Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2023-2027г.
Докладва: Васил Филев- Председател на Общински съвет- Пещера

Д-ОБС -47/14.03.2024г.
Избор на Заместник председател на Общински съвет- Пещера.
Докладва: Васил Филев- Председател на Общински съвет- Пещера

 
Дневен ред извънредно заседание февруари 2024г. Печат Е-поща
ПК по териториално и селищно устройство - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Дневен ред извънредно февруари 2024г.

Продължение...
 
Дневен ред февруари 2024г. Печат Е-поща
ПК по териториално и селищно устройство - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Дневен ред февруари 2024г.

Продължение...
 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069