Сряда, 17 Юли 2024
ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА


Дневен ред юли 2024г. - 17.07.2024 г. Печат Е-поща
ПК по опазване на околната среда, селско и горско - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

ПК по законност,обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление съвместно с
ПК по опазване на околната среда, селско и горско стопанство;
ПК по ТСУ;
ПК по общинска собственост и европейски програми на 17.07.2024 г. 17:30 ч.

Продължение...
 
Дневен ред юни 2024г. - 20.06.2024 г. Печат Е-поща
ПК по опазване на околната среда, селско и горско - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Д-ОБС- 85/14.06.2024г. Включване на СУ „Св. Климент Охридски"- гр. Пещера и ОУ ,,Петко Рачов Славейков" – гр. Пещера в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2024/2025г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера –
Диана Балканджиева, Главен експерт „Образование".
Д-ОБС- 82/14.06.2024г. Намаляване на началната цена и провеждане на нов публичен търг с явно наддаване за отдаването под наем на терен за зарядна станция за електрически автомобили.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов- Гл. специалист «Общинска собственост, наеми»
Д-ОБС- 83/14.06.2024г. ПУП-ПЗ за отреждане на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1403 в УПИ-3.1403, за параклис по КККР на гр. Пещера
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Община Пещера.

Д-ОБС- 84/14.06.2024г. Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на уличната регулация на поземлен имот с идентификатор 61371.501.956 /УПИ I-678/ по КККР на с. Радилово, кв. 52 с поземлен имот с идентификатор 61371.501.2571 /улица с о. т. 221-222/ и поземлен имот с идентификатор 61371.501.1083 /частна общинска собственост/, като от УПИ I-678 се отнемат по регулация за улица 80,68 кв. м., а в същото време се предава допълнителна площ от запад поземлен имот с идентификатор 61371.501.1083 по КККР на с. Радилово с площ от 80 кв. м.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Община Пещера.

Д-ОБС- 81/14.06.2024г. Одобряване на споразумение за сътрудничество между фондация „Тръст за социална алтернатива" и Община Пещера
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Гълъбина Карамитрева – Зам. кмет на Община Пещера

Д-ОБС- 86/14.06.2024г. Информация за работа с еврофондовете за периода м.юли 2023г.-м.юни 2024г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева
Началник отдел "Анализи, планиране, проекти и обществени поръчки"

 
Дневен ред извънредно съвместно заседание ПК май 2024г. Печат Е-поща
ПК по опазване на околната среда, селско и горско - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Съвместно извънредно заседание на ПК на 30.05.2024г. от 13:30ч.

Продължение...
 
Дневен ред май 2024г. - 22.05.2024 г. 17:30 ч. Печат Е-поща
ПК по опазване на околната среда, селско и горско - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Д-ОБС- 76/15.05.2024г. Разрешаване изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе на подземни захранващи междуплощадкови електропроводи Ср.Н. за ФЕЦ Радилово 1 и Радилово 2
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Кръстьо Танков -Гл. архитект на Община Пещера


Д-ОБС- 77/15.05.2024г. Одобряване на проект за ПУП-Парцеларен план за изграждане на трасе за кабелна линия, захранваща битова сграда в поземлен имот с идентификатор 56277.1.1046.1 по КККР на гр. Пещера, местност "Голяма страна", гр. Пещера
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост "

 
Дневен ред април 2024г. - 17.04.2024 г. 17:30 ч. Печат Е-поща
ПК по опазване на околната среда, селско и горско - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Д-ОБС- 72/15.04.2024г Приемане отчет на бюджета на община Пещера за 2023 година и доклад за общинския дълг.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

 
« НачалоПредишна12СледващаКрай »

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069