Вторник, 18 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Общинска администрация
Общинска администрация Пещера
Кмет на Община Пещера

Zaichev Николай Йорданов Зайчев

 

Община Пещера, стая 7, ет.1 тел. 0350/6-22-01

Eлектронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Приемен ден: всеки първи и трети понеделник на месеца от 14:30ч.

 

Продължение...
 
Заместник кметове на Община Пещера

ZMA Зехра Алиш

Образование, трудова заетост, социално подпомагане и грижи(Домашен социален патронаж, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за възрастни хора с физически увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи, Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие, Клуб на инвалида и Клуб на пенсионера), ОП „Обредни дейности”, звено „Крепост „Перистера”, етнически и демографски въпроси, функция – здравеопазване.

Община Пещера, стая 14, ет.1

Електронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Приемен ден: всеки понеделник от 14:00ч.

 

 

Продължение...
 
Секретар на Община Пещера


 Борис Костадинов Фолев

Дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им, деловодното обслужване, документооборота и общинския архив, дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване, разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица, организационно-техническата подготовка и провеждането на изборите и местните референдуми,обществен ред и сигурност, гражданска защита, МКБППМН, регистрация на местните поделения на вероизповеданията, настойничество и попечителство.

Община Пещера, стая 4, ет.1

Eлектронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Приемен ден: всеки понеделник от 14:00ч.

 

Продължение...
 
Кметове на кметства

b.harizanov Благой Харизанов
Кмет на с. Радилово

тел.: 035562221

Иван Рангелов Златинов Иван Златинов

Кмет на с. Капитан Димитриево

тел.: 035592327

 

Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216