Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация
Общинска администрация Пещера
Декларация по чл.49
Общинска Администрация - Инфо Общ.Администрация

Приложение №3

към заповед №773 от 20.11.2023г. на Кмета на Община Пещера

.

РЕГИСТЪР 

на декларациите за чл 49 от Закона за противодействие на корупцията

.

№ по ред Вх.№ Дата Декларация по чл.49 от ЗПК Име презиме и фамилия Заемана длъжност
1 4/8.12.2023 Декларация по чл.49 ал.1 т.2 Ангел Георгиев Дечев Специалист шофьор, куриер, снабдител
2 6/22.12.2023 Декларация по чл.49 ал.1 т.2 Димитрина Зафирова Славова Мл. Експерт Европейски фондове
3 7/02.01.2024 Декларация по чл.49 ал.1 т.2 Сашка Георгиева Вълкова Счетоводител

.

.

Приложение №4

към заповед №773 от 20.11.2023г. на Кмета на Община Пещера

.

.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.49 ал.1 т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията

.

№ по ред Вх.№ Дата

Декларация по чл.49 

ал.1 т.1 и т.3 от ЗПК

Име презиме и фамилия Заемана длъжност
1 1/16.11.2023 Декларация по чл.49 ал.1 т.1 Ангел Георгиев Дечев Специалист шофьор, куриер, снабдител
2 2/24.11.2023 Декларация по чл.49 ал.1 т.1 Димитрина Зафирова Славова Мл. Експерт Европейски фондове
3 7/02.01.2024 Декларация по чл.49 ал.1 т.1 Сашка Георгиева Вълкова Счетоводител
4 8/08.01.2024 Декларация по чл.49 ал.1 т.1 Кръстьо Танков Главен Архитект

 

 

 
Кмет на Община Пещера
Общинска Администрация - Инфо Общ.Администрация

     jordan mladenov

ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ

 

Община Пещера, стая 7, ет.1 тел. 0350/6-22-01

Eлектронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ; Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Приемен ден: всеки понеделник от 14.00 часа до 17.00 часа

 

Продължение...
 
Заместник кметове на Община Пещера
Общинска Администрация - Инфо Общ.Администрация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Пещера, стая 16, ет.1

Електронна поща:

Приемен ден: всеки вторник от 14.30 часа до 17.00 часа

Заместник-кмет: териториално и селищно устройство, и общинска собственост, Общинско предприятие «Чистота и поддържане на общинската инфраструктура», Общинско предприятие «Паркинги и пазари», общинско търговско дружество «ВКС» ЕООД - Пещера, отбранителна и мобилизационна подготовка. Ръководи, координира и контролира дейността на екипите за управление на проекти.

 galabina karamitreva

ГЪЛЪБИНА КАРАМИТРЕВА

 

Община Пещера, стая 14, ет.1

Електронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Приемен ден: всяка сряда от 14.30 часа до 17.00 часа

Заместник-кмет: финанси и човешки ресурси, европейски фондове и обществени поръчки, МКБППМН, Общинско предприятие „Обредни дейности”, трудова заетост и подпомагане, Клубове на инвалида и Клуб на пенсионера), звено Крепост „Перистера”, координация с органите на полицията и съдебната система. Ръководи, координира и контролира дейността на екипите за управление на проекти. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Община Пещера, стая 13, ет.1 

Електронна поща:

Приемен ден: всеки четвъртък от 14.30 часа до 17.00 часа

Заместник-кмет: образование, култура, младежки и социални дейности, програми за трудова заетост, социални услуги в общността (Домашен социален патронаж, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие), етнически и демографски въпроси,  спорт и туризъм, функция – здравеопазване. Ръководи, координира и контролира дейността на екипите за управление на проекти.
                                                                                              

                                              

 

Продължение...
 
Секретар на Община Пещера
Общинска Администрация - Инфо Общ.Администрация

Галина Стоянова – Секретар

Функции на секретаря на общината

дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им, деловодното обслужване, документооборота и общинския архив, дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване, разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица, организационно-техническата подготовка и провеждането на изборите и местните референдуми, обществен ред и сигурност, гражданска защита, регистрация на местните поделения  на вероизповеданията, настойничество и попечителство, образование, култура, младежки и социални дейности, програми за трудова заетост, социални услуги в общността (Домашен социален патронаж, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие), етнически и демографски въпроси,  спорт и туризъм, функция – здравеопазване.  Ръководи, координира и контролира дейността на екипите за управление на проекти.

Община Пещера, стая 4, ет.1

Eлектронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Приемен ден: всеки петък от 14.30 часа до 17.00 часа

 

Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069