Сряда, 20 Мар 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

  logo bg right ban 1 baner eu 

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.


Обявление Печат Е-поща
Сряда, 20 Март 2019г. 14:22ч.

На основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда  и  Заповед № 146/15.03.2019г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
„ДИРЕКТОР НА  ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА” по трудово правоотношение, както следва:

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 18 Март 2019г. 17:57ч.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме Ви, че поради софтуерна актуализация на деловодната система, на 19.03.2019г./вторник/ от 10:00ч. до 13:30ч. (или до приключване на актуализацията )  обслужването на граждани в Център за Административно Обслужване,  ще бъде възпрепятствано !

 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 15 Март 2019г. 15:17ч.

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ПРОЕКТ
За определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Пещера
Във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17.

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 15 Март 2019г. 15:13ч.

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
Относно: Изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Пещера
Във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Пещера на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17.

Продължение...
 
Уведомление Печат Е-поща
Вторник, 12 Март 2019г. 10:46ч.

за инвестиционно предложение от ЕТ "Ангелов-Иван Ангелов"

за изграждане на "Сграда за отглеждане на кокошки носачки" в м.Войника.

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Четвъртък, 07 Март 2019г. 12:42ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 114/06.03.2019 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на източната и западната регулационни линии на поземлен имот с идентификатор 56277.503.563 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХХ-2593 по регулационния план на гр.Пещера/ по имотните граници на поземлен имот с идентификатор 56277.503.564 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІХ-2594/ и поземлен имот с идентификатор 56277.503.562 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХХVІ-2592/, кв. 205.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Четвъртък, 07 Март 2019г. 12:41ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 115/06.03.2019 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на отреждането на поземлен имот с идентификатор 56277.1.404 по КККР на гр.Пещера /УПИ І-37, Дърводелска работилница/ в УПИ І-1.404, ”Диагностика на автомобили и авто електро услуги.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 05 Март 2019г. 18:03ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за промяна в отреждането и разделяне на поземлен имот с идентификатор 56277.2.396 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІV-стопанска дейност/ на четири броя урегулирани поземлени имоти, както следва: УПИ ХХХVІ-2.396, „За производствена и складова дейност“, УПИ ХХХVІІ-2.396, „За производствена и складова дейност“, ХХХVІІІ-2.396, „За производствена и складова дейност“ и УПИ ХХХІХ-2.396, „За производствена и складова дейност“, местност „Долна Бялча“, гр.Пещера. Определя се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ до 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
 Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 26 Февруари 2019г. 15:50ч.

Община Пещера и фирма „ДАФТРАНС“ организират безплатен превоз   за поклонението на нашият съгражданин КРАСИМИР УЗУНОВ, което ще се състои на 28 февруари 2019г. (четвъртък), в 10.00 часа в зала „Тържествена“ на Централния военен клуб, на бул. „Цар Освободител“ №7, град София.

Желаещите наши съграждани могат да се запишат на тел.0350/6 22 01 до 16.00 часа на 27.02.2019г.

Час на тръгване – 8,30 часа от паркинга на Железния град.

 
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Четвъртък, 21 Февруари 2019г. 10:31ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 02. 2019 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД:

 

Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216