Вторник, 25 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Решения ОбС 2011-2015

Решения на Общински съвет Пещера през мандат 2011-2015 годинаРЕШЕНИЕ № 242 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.01.2017г., Протокол № 18

    ОТНОСНО: Предоставяне на Недвижим имот - частна общинска собственост – Проектен имот № 066073, находящ се в с. Радилово, местност «Али Агова Кория»

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 906 Печат Е-поща

      На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 01.10.2015г., Протокол № 69,

Относно: Номиниране на представител за участие в комисия за изработване на областна здравна карта

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 905 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 01.10.2015г., Протокол № 69,

   ОТНОСНО: Одобряване на споразумение за общинско сътрудничество между Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” и Сдружение с нестопанска цел „Бизнес център Пещера”, с адрес гр.Пещера, ул. „Михаил Такев” № 54, във връзка с кандидатстване и изпълнение на проект по процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ” , Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 904 Печат Е-поща

      На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 01.10.2015г., Протокол № 69,

        ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2015 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 903 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 18.09.2015г., Протокол № 68,
    Относно: Намаляване на допълнителните резерви на „ВКС“ ЕООД гр. Пещера със стойността на ВиК мрежата предмет на интервенция по проект „Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа с. Радилово и с. Капитан Димитриево и изграждане на ПСОВ с. Капитан Димитриево, Община Пещера, Област Пазарджик“ финансирана по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 181


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216