Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Решения ОбС 2011-2015

Решения на Общински съвет Пещера през мандат 2011-2015 годинаРЕШЕНИЕ № 897 Печат Е-поща

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 18.09.2015г., Протокол № 68,

    Относно: Приемане на решение за одобряване на изготвеното „Задание и опорен план за изработване на общ устройствен план на Община Пещера“

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 896 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 02.09.2015г., Протокол № 67,
    ОТНОСНО: Кандидатстване за получаване на финансова помощ с проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 895 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,

   ОТНОСНО: Бракуване и продажба на товарни автомобили стопанисвани от Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера.
.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 894 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,

     ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.501.686, находящ се в гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 893 Печат Е-поща

      На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,

    ОТНОСНО: Промяна на регулацията на УПИ VІІІ-търговия и услуги (ПИ с идентификатор 56277.502.1203) и УПИ VІІ-24 класно училище (ПИ с идентификатор 56277.502.1204) в кв.120 по ПУП на гр.Пещера и сключване на договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 3 от 181


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216