Сряда, 17 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Решения ОбС 2011-2015

Решения на Общински съвет Пещера през мандат 2011-2015 годинаРЕШЕНИЕ № 892 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,
    Относно: Даване на съгласие за изготвяне на проект за ЧИ на ПУП за промяна предназначението на УПИ І-общ. зеленина в УПИ-Търговска дейност и услуги, кв. 25 по ПУП на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 891 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,
    Относно: Даване на разрешение за изработване на Проект за ЧИ на ПУП за изменение трасето на улица с осови точки 815 - 848 с идентификатор 56277.504.9635, трасето на улица с осови точки 819-820, с идентификатор 56277.504.9634 по КККР на гр.Пещера, уличната регулация на квартали 185, 186, 187, 200 и 201, по ПУП на гр.Пещера и одобряване на задание

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 890 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,

    Относно: Разрешаване изработване на проект за ПУП-ПР, за промяна предназначение и приобщаване на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.403 /местен път публична общинска собственост/ с площ от 89,00 кв.м към УПИ І-30, цех за изделия от естествени материали -поземлен имот с идентификатор 56277.1.397 по КККР на гр.Пещера, м.Копривец, съгласно приложена скица-предложение и одобри представеното задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 889 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,

     Относно: Откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания в гр.Пещера, община Пещера, област Пазарджик - 1 брой, с капацитет 14 места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.11.2015г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 888 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,

    ОТНОСНО: Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на паралелка в ХІ клас, профил „Технологичен” с 15 (петнадесет) ученици и паралелка в VIІ клас с 15 (петнадесет) ученици в СОУ „Св.Климент Охридски”- гр.Пещера за учебната 2015/2016г.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 181


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216